1x-3x Plus Size Yellow Floral Kimono FREE SHIPPING

  • $25.00


1x-3x Plus Size Yellow Floral Kimono FREE SHIPPING

Sizes: 1x 2x 3x 

Made In UNITED STATES

POLYESTER 100%